Psychotherapie in Terneuzen

Gedachten en gebeurtenissen bepalen grotendeels uw gevoel. Sommige van die gebeurtenissen en denkbeelden kunnen leiden tot klachten: angstige of sombere gevoelens, of spanningsklachten of geprikkeldheid. Een psychotherapeut helpt uw klachten of het nare gevoel met behulp van verschillende gesprekstechnieken te onderzoeken en te behandelen, zodat u uw klachten op eigen kracht kunt overwinnen. 

De aanpak die het beste bij u past

Psychologenpraktijk Maarten Penne biedt individuele behandelingen voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Als psycholoog heb ik me gespecialiseerd in de behandeling van angsten, paniekstoornis, trauma (PTSS), depressies, chronische stress en burn-out, maar ook behandel ik rouwproblematiek en onbegrepen lichamelijke klachten en identiteitsproblemen. Ieder individu is anders. Ik kijk naar de aanpak die het beste bij u past. Ik maak gebruik van de volgende psychotherapeutische benaderingen:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • EMDR

Naast de verschillende behandelvormen die in de praktijk worden toegepast, zal ik, wanneer de problematiek daar aanleiding toe geeft, een psychodiagnostisch of persoonlijkheidsonderzoek doen. Wanneer blijkt dat ik u niet kan helpen, dan zal ik u doorverwijzen naar een collega die meer gespecialiseerd is in de behandeling van uw klachten.

Cognitieve gedragstherapie

Eén van de belangrijkste werkwijzen die ik toepas is de cognitieve gedragstherapie. Uit onderzoeken blijkt dat dit een zeer effectieve vorm van therapie is bij diverse problematiek. De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit, dat het vaak uw gedachten zijn die uw klachten veroorzaken. De niet realistische gedachten ontstaan vaak ongemerkt; ze bestaan meestal al lang. De manier van denken is een soort gewoonte geworden, die vaak leidt tot vervelende, angstige of sombere gevoelens; of gevoelens van minderwaardigheid of wantrouwen.


De behandeling

Tijdens de behandeling worden deze gedachten opgespoord en wordt getracht deze gewoonten, de disfunctionele gedachten, te doorbreken. Bij deze vorm van behandeling werken therapeut en cliënt samen om de problemen in kaart te brengen, te analyseren en aan te pakken. Vaak ook met behulp van huiswerkopdrachten.

Schematherapie

Bij schematherapie spelen gevoelens een centrale rol. Ervaringen uit de jeugd – met name de manier waarop uw opvoeders met u omgingen – hebben een grote invloed op uw gevoelsleven als volwassene. Als u als kind bijvoorbeeld vaak werd afgewezen en voor gek werd gezet vanwege uw uiterlijk, of als u vaak bent uitgelachen, dan is de kans groot dat u zich minderwaardig bent gaan voelen en dat u zich voor uzelf schaamt. Het kan zijn dat u zich daardoor terugtrekt uit gezelschap, onopvallend gaat gedragen of dat u juist erg snel agressief reageert als mensen iets over u

zeggen.

Begrip

Schematherapie richt zich op het begrijpen van hoe deze problemen ooit zijn ontstaan, waarom u zich op een bepaalde manier gedraagt en waarom u zich vaak zo slecht voelt. En uiteraard richt schematherapie zich op het veranderen van uw gevoel en gedrag, zodat u zich gelukkiger zult voelen en meer uzelf kunt zijn.

EMDR

Het is mogelijk om bij mij EMDR-sessies te volgen. Dit is een behandelmethode, gericht op het beter verwerken van traumatische herinneringen, bijvoorbeeld een PTSS (posttraumatische stressstoornis). Maar ook bij angsten, fobieën, bepaalde pijnklachten, of een negatief zelfbeeld kan EMDR worden ingezet. Meer informatie hierover vindt u onder meer op www.emdr.nl.

Meer over therapieën