Praktische informatie

Er zijn een aantal praktische zaken waar u rekening mee moet houden wanneer u in therapie gaat, zoals uw eigen risico bij uw zorgverzekering, de wachttijden, afzeggen of het niet nakomen van afspraken. 

Eigen risico

In 2018 is het totale eigen risico voor de zorgverzekering minimaal € 385,00; in geval u zelf vrijwillig gekozen hebt voor een hoger eigen risico in het basispakket dan is dit eigen risico hoger.

Verplicht eigen risico
Wanneer u een GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut bezoekt, die werkzaam is in de  Basis GGZ (BGGZ)  of Specialistische GGZ (SGGZ), zal eerst het eigen risico aangesproken worden.

Zodra het eigen risico verbruikt is (bijvoorbeeld door consulten bij een psycholoog, een  fysiotherapeut of door andere medische behandelingen) worden de overige kosten vergoed door de zorgverzekering. Iedereen die 18 jaar en ouder is, betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekering. Dat  betekent dat u in 2018  minimaal de eerste € 385,00  van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts en een bezoek aan een POH-GGZ  ( praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk)  ,  worden niet vanuit het eigen risico betaald, maar worden direct uit de basisverzekering vergoed. Verdere details over het eigen risico kunt u vinden in uw zorgverzekeringspolis. 

 

 

Wachttijden

De actuele wachttijden worden maandelijks gepubliceerd.

Zowel voor Basis GGZ als voor Specialistische GGZ geldt op dit moment een wachttijd van ongeveer 2 tot 3 weken.

We hanteren géén behandeling-wachttijd. Dit betekent dat na de intake, de behandeling aansluitend kan plaats vinden. 

 

 

No show - het niet nakomen van een afspraak

Door een wettelijke maatregel is het de psychologenpraktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is geregeld, dat de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een tarief in rekening mag brengen, die ongeveer gelijk is aan een behandelconsult (1nP hanteert hiervoor een vast standaard tarief ).

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. ( via SMS, email of telefoon). Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen met een andere client .

Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk Maarten Penne heeft géén 24-uurs bereikbaarheid

Indien er sprake is van crisis of spoed kunt u binnen kantoortijden bellen of mailen.  Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen en zullen we beoordelen hoe het beste gehandeld kan worden;  maar u kunt ook direct contact op te nemen met uw eigen of dienstdoende huisarts in uw woonplaats. Buiten kantoortijden altijd contact opnemen met dienstdoende huisarts via de HAP ( Huisartsen Post ). Deze kan, indien nodig, de crisisdienst van Emergis  inschakelen.

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van de praktijk wordt gewaarborgd door de beroepscode van verschillende beroepsverenigingen en door intercollegiale toetsing. Dat houdt in dat er sprake is van vertrouwelijkheid.

Ik ben ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat er volgens de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg wordt voldaan een gestelde opleidingseisen, zoals bij- en nascholing, ervaring en bekwaam- en bevoegdheden.

Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt aandacht besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

Het kan voorkomen dat ik afwezig ben door ziekte of vakantie. Dan wordt u tijdig hierover geïnformeerd.