Praktische informatie over Psychologenpraktijk Maarten Penne in Terneuzen

Er zijn een aantal praktische zaken waar u rekening mee moet houden wanneer u in therapie gaat, zoals uw eigen risico bij uw zorgverzekering, de wachttijden, en het afzeggen of niet nakomen van afspraken.

Eigen risico

In 2024 is het totale eigen risico voor de zorgverzekering minimaal € 385,00; indien u zelf vrijwillig gekozen hebt voor een hoger eigen risico in het basispakket dan is dit eigen risico hoger.

Verplicht eigen risico

Wanneer u een GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut bezoekt, die werkzaam is in de Basis-GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ), zal eerst het eigen risico aangesproken worden.

Zodra het eigen risico verbruikt is (bijvoorbeeld door consulten bij een psycholoog, een fysiotherapeut of door andere medische behandelingen) worden de overige kosten vergoed door de zorgverzekering. Iedereen die 18 jaar en ouder is, betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2024 minimaal de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts en een bezoek aan een POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk), worden niet vanuit het eigen risico betaald, maar worden direct uit de basisverzekering vergoed. Verdere details over het eigen risico kunt u vinden in uw zorgverzekeringspolis, of door contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden

Door de grote toestroom van nieuwe cliënten in korte tijd , is er helaas opnieuw een algehele cliëntenstop van toepassing  tot 31 augustus 2024 .

 

Vanwege de overvolle agenda kan ik tot die datum geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen.

 

U kunt ook niet op een wachtlijst worden geplaatst .

 

Ga op zoek naar een andere psycholoog in uw omgeving  

 

Voor spoed en andere dringende zaken: neem altijd contact op met uw huisarts of buiten kantoortijden met de dienstdoende huisarts van de HAP (de huisartsenpost); bij calamiteiten bel 112.

No show - het niet nakomen van een afspraak

Door een wettelijke maatregel is het de psychologenpraktijk niet meer toegestaan een niet-nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is geregeld dat de praktijk voor een niet-nagekomen afspraak een tarief in rekening mag brengen dat ongeveer gelijk is aan een behandelconsult (1nP hanteert hiervoor een vast standaardtarief).

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak via sms, e-mail of telefoon. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen met een andere cliënt.

Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. De nota kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk Maarten Penne heeft geen 24-uursbereikbaarheid

Indien er sprake is van crisis of spoed kunt u binnen kantoortijden bellen of mailen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen, waarbij we zullen beoordelen hoe het beste gehandeld kan worden, maar u kunt ook direct contact opnemen met uw eigen of dienstdoende huisarts in uw woonplaats. Buiten kantoortijden kunt u altijd contact opnemen met de dienstdoende huisarts via de HAP (Huisartsen Post). Deze kan, indien nodig, de crisisdienst van Emergis inschakelen.