In therapie bij uw psycholoog in Zeeland

Als u zich ontregeld, uitgeblust, angstig of ongelukkig voelt, is het goed om hierover te praten. Het is belangrijk dat u echt even aan uzelf denkt, hoe onnatuurlijk dat ook kan voelen. U bent namelijk uiteindelijk de belangrijkste. Een psycholoog helpt u om uw klachten aan te pakken en om uw eigen kracht terug te vinden.

Voor welke problemen komt u bij een psycholoog?

In principe kan iedereen in de praktijk terecht met problemen die dusdanig lijden veroorzaken dat u in het dagelijks leven belemmerd wordt. De problematiek kan van korte duur zijn, maar ook al veel langer bestaan; deze kan eenvoudig zijn, maar ook complex zijn. 


Klachten die binnen mijn psychologenpraktijk behandeld kunnen worden kunnen zich manifesteren als:

 • Stemmingsklachten

 • Angstklachten

 • Verwerkingsproblemen na een verlies, ziekte of traumatische ervaring (PTSS)

 • Dwangmatig denken of handelen

 • Onbegrepen lichamelijke klachten, lichamelijke klachten zonder een duidelijke medische oorzaak

 • ADHD

 • Arbeidsgerelateerde klachten zoals overspannenheid en een burn-out

 • Sociale angst en verlegenheid

 • Zelfbeeldproblematiek

Een aantal van de bovenstaande klachten zijn soms ook een onderdeel van dieper liggende persoonlijkheidsproblemen.

Persoonlijkheidsproblematiek

Bij persoonlijkheidsproblematiek is de behandeling meer gericht op uw hele persoonlijkheid en op de ontstaansgeschiedenis van uw problemen. U heeft dan last van persoonlijkheidskenmerken die u regelmatig ontregelen of ongelukkig maken. Dit kan zich uiten in gevoelens van minderwaardigheid, alles perfect willen doen, zich snel verlaten of afgewezen voelen, het gevoel hebben dat u mislukt bent, of dat u zich altijd wegcijfert of aanpast.

Ik behandel geen

 • Verslavingsproblematiek

 • Ernstige psychiatrische problemen

 • Eetstoornissen

 • Partner-relatieproblemen

Voor deze klachten kan ik u wel doorverwijzen naar een collega die zich gespecialiseerd heeft in uw klacht.